Pewność i bezpieczeństwo obrotu

Kancelaria Notarialna w
Gorzowie Wielkopolskim

ul. Kosynierów Gdyńskich 107/2 66-400 Gorzów Wielkopolski tel. 95 737 00 20, 95 737 00 22 kancelaria@notariusz-gorzow.pl

Kancelaria

Kancelaria notariusz Katarzyny Kłudki-Giejbo położona jest w centrum miasta na parterze kamienicy przy ul. Kosynierów Gdyńskich 107 w Gorzowie Wlkp. W najbliższym otoczeniu mieści się Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta oraz Lubuskie Centrum Przedsiębiorczości (Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa). Z okien Kancelarii widać gorzowską Filię AWF Poznań i Galerię Askana. Dworzec kolejowy i autobusowy oddalone są o kilka minut. W pobliżu znajdują się liczne miejsca postojowe, parkingi, postój taksówek, przystanki tramwajowe linii 1, 2 i 4 (Dworcowa) oraz przystanki autobusowe m.in. linii 101, 103, 104 i 126 (AWF, Rondo Kosynierów Gdyńskich).

Godziny urzędowania:
Poniedziałek, Wtorek
9:00 - 16:00
Środa
9:00 - 18:00
Czwartek, Piątek
9:00 - 16:00

W wypadkach niecierpiących zwłoki albo szczególnych potrzeb Notariusz proponuje inny termin załatwienia sprawy.

Notariusz Katarzyna Kłudka-Giejbo dokonuje czynności notarialnych w siedzibie swojej Kancelarii przy ul. Kosynierów Gdyńskich 107/2 w Gorzowie Wlkp. Jeżeli jednak przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, dana czynność notarialna może zostać dokonana także w innym miejscu.

Zdjęcie bundynku kancelarii notariusz Katarzyny Kłudki-Giejbo
| wejście do Kancelarii przy ul. Kosynierów Gdyńskich 107

Kontakt

Adres:

ul. Kosynierów Gdyńskich 107/2
66-400 Gorzów Wielkopolski

| mapa dojazdu do Kancelarii przy ul. Kosynierów Gdyńskich 107

O nas

Zdjęcie notariusz Katarzyny Kłudki-Giejbo
| Notariusz Katarzyna Kłudka-Giejbo
Notariusz

Katarzyna Kłudka-Giejbo

Katarzyna Kłudka-Giejbo powołana została na stanowisko notariusza decyzją Ministra Sprawiedliwości w 2008 r. Od tego czasu nieprzerwanie prowadzi Kancelarię Notarialną w Gorzowie Wlkp. pod adresem: ul. Kosynierów Gdyń. 107/2. Wcześniej doświadczenie gromadziła pracując jako aplikant, a następnie asesor notarialny w Kancelarii Notarialnej w Skwierzynie. Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł LL.M. (Master of Laws) uzyskała po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie na Odrą.

Notariusz Katarzyna Kłudka-Giejbo włada językiem niemieckim.

Zdjęcie zastępcy notariusz Marty Kraskiej
| Zastępca notarialny Marta Kraska
Zastępca notarialny

Marta Kraska

Marta Kraska uzyskała status zastępcy notarialnego, a następnie została umieszczona w wykazie zastępców notarialnych Izby Notarialnej w Szczecinie w 2014 r. Od tego samego roku dokonuje czynności notarialnych jako upoważniony zastępca notariusz Katarzyny Kłudki-Giejbo, której patronatem objęta była jako aplikant od 2011 r. Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zastępca notarialny Marta Kraska włada językiem angielskim.

Czynności notarialne

Nieruchomości

umowa deweloperska, umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu, sprzedaż, darowizna, zamiana, dożywocie, zniesienie współwłasności, służebności, użytkowanie, hipoteka

Rodzina

umowa majątkowa małżeńska, podział majątku wspólnego, fundacja, zgoda, najem okazjonalny

Spadek

testament, zrzeczenie się dziedziczenia, odrzucenie i przyjęcie spadku, wykaz inwentarza, poświadczenie dziedziczenia, dział spadku

Firma

spółki prawa handlowego, spółka cywilna, przedsiębiorcy, przekształcenia, łączenia, podziały, zbycie majątku firmowego, poddanie się egzekucji, zarząd sukcesyjny, najem instytucjonalny

Pełnomocnictwa

ogólne, szczególne, rodzajowe

Ugody

zachowek, alimenty, odszkodowanie

Depozyty

środki pieniężne, papiery wartościowe, dokumenty, dane na nośnikach informatycznych

Protokoły

zgromadzenia organów spółek, posiedzenia innych organizacji, zebrania wspólnot mieszkaniowych, wszelkie zdarzenia wywołujące skutki prawne

Poświadczenia

własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, data okazania dokumentu, pozostawanie przy życiu lub w określonym miejscu

Projekty

umowy, oświadczenia, inne dokumenty

Wnioski wieczystoksięgowe

Rejestry Notarialne

Rejestr Spadkowy,
Rejestr Zarządców Sukcesyjnych,
NORT - Notarialny Rejestr Testamentów,
CREWAN - Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Informacje

1. Stwierdzenie tożsamości

Notariusz Katarzyna Kłudka-Giejbo jest osobą zaufania publicznego. Dokonuje zarówno czynności, którym strony są obowiązane, jak i pragną nadać formę notarialną. Przy dokonywaniu czynności notarialnej Notariusz jest obowiązana stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności.

2. Język

Notariusz Katarzyna Kłudka-Giejbo dokonuje czynności notarialnych w języku polskim. Jeżeli osoba biorąca udział w czynności nie zna języka polskiego, sporządzenie aktu notarialnego będzie wymagało obecności tłumacza przysięgłego. Wcześniejsze umówienie czynności notarialnej i uzyskanie niezbędnych informacji możliwe jest w języku niemieckim lub angielskim.

3. Podatki i opłata sądowa

Notariusz Katarzyna Kłudka-Giejbo jako płatnik pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę sądową. Notariusz zobowiązana jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnych opłat publicznoprawnych.

4. Zastępca notarialny

W Kancelarii czynności notarialnych może dokonywać również zastępująca notariusz Katarzynę Kłudkę-Giejbo zastępca notarialny Marta Kraska.

5. Archiwum ksiąg wieczystych

Dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne Notariusz Katarzyna Kłudka-Giejbo przekazuje na przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. po upływie 10 lat od ich sporządzenia.

6. Rejestr i wykaz

Rejestr Kancelarii Notarialnych prowadzi Minister Sprawiedliwości. Prowadzenie wykazów notariuszy i zastępców notarialnych z okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, właściwego dla Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp., należy do zakresu działania Rady Izby Notarialnej w Szczecinie.